Avís Legal

Vigència de la informació

L’accés a la pàgina web de F.S. Piera i així mateix la informació relativa a qualsevol dels elements que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada.

El F.S. Piera es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, les condicions d’ús. Per això, l’Usuari haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de l’usuari en aquesta Web són obligatoris. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la Pàgina Web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat del F.S. Piera o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals.

L’Usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a l’Usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta Pàgina Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

Propietat industrial

Les marques i logotips presents en aquesta Pàgina Web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Igualment, els logos que identifiquen al F.S. Piera són propietat de la mateixa.

fspiera.com és un domini registrat pel F.S. Piera. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els de el titular, de manera que puguin causar confusió entre els nostres clients o descrèdit a l’entitat.

Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal de la Pàgina al disc dur de l’ordinador de l’Usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquests.

Política de confidencialitat i protecció de dades

El F.S. Piera es pren de debò la privacitat de les dades dels Usuaris i, per això, aplica una Política de Privadesa basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

Per obtenir més informació, consulti la nostra Política de privacitat que trobarà al final d’aquest Avís Legal.

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per al F.S. Piera, sinó que s’exposa amb finalitat informativa.

El F.S. Piera refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’entitat i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, el F.S. Piera, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

El F.S. Piera, tampoc pot garantir la continuïtat del funcionament de la Pàgina Web, així com que es trobi a tot moment operativa i disponible.
En cap circumstància, el F.S. Piera es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la Pàgina.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal queda subjecte a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la pàgina web, així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment, l’Usuari i acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Política de privacitat

Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que el F.S. Piera posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al F.S. PIera a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter o Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: F.S. Piera,

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

El F.S. Piera tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat de recaptar jugadors per a formar part de les plantilles corresponents als equips assignats en les diferents categories de les que disposa el club.

El F.S. Piera usarà la seva informació per:

Realitzar un llistat provisional de jugadors que tenen intenció de formar part del amb la finalitat de poder planificar el començament de la temporada esportiva.
Contactar amb vostè mitjançant trucada telefònica, whatsapp o bé correu electrònic.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades tindran una durada equivalent a les temporades que el jugador segueixi vinculat al club.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’entitat que la necessitin per contactar amb vostè per temes relacionats amb el club.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles al F.S. Piera.

Com protegeix REIS DE PIERA la seva informació personal?

El F.S. Piera implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el F.S. Piera tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El F.S. Piera cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu electrònic a: info@fspiera.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.

Comparteix: